www.psychoterapiawarszawa.pl

Zasady udzielania pomocy

 

  

                                           Godziny pracy:

 

                                          poniedziałek - czwartek  w godz.  8.00 -  20.00
                                           piątek w godz. 8.00-16.00
                                           sobota w godz. 8.00-15.00

 

 

  Zapisy na konsultacje i rozmowy wstępne prowadzone są telefonicznie:

 

tel.: (22) 665 77 49

 

        (22) 665 77 17 

 

      kom. 695 929 670  

 

NIEZBĘDNE INFORMACJE:

 

 

 • OD 1 STYCZNIA 2009 OŚRODEK ROZPOCZĄŁ WSPÓŁPRACĘ Z:

 

 Znalezione obrazy dla zapytania narodowy fundusz zdrowia

                                                                                                                                                              

 

OZNACZA TO DLA CZĘŚCI OSÓB MOŻLIWOŚĆ KORZYSTANIA Z  BEZPAŁTNEJ PSYCHOTERAPII   

 

    W jaki sposób można zapisać się na psychoterapię w ramach NFZ do naszego Ośrodka?

 

 • Skontaktować się z recepcją - telefonicznie, bądź przez Internet - w ten sposób zostanie
  się wpisanym na listę osób oczekujących na rozpoczęcie terapii.

   
 • Nasz Ośrodek ma zawarty kontrakt z NFZ na refundację skierowań wystawionych przez lekarzy
  z   nastepującymi diagnozami ICD-10:

 • F 40 - 48
  F 50 - 59
  F 60 - 69
  F 90 - 98


 • W ciągu 2 tygodni dostarczyć oryginał skierowania (prosimy o osobiste dopilnowanie upływającego  terminu, gdyż niedostarczenie skierowania w wyznaczonym terminie powoduje automatycznie usunięcie z kolejki).

 • Dokument (Skierowanie) powinno zawierać:
        
  - „Skierowanie do psychologa" lub "Skierowanie do Poradni Psychologicznej",
   -  być wystawiony przez lekarza pierwszego kontaktu, który ma podpisaną umowę z NFZ.

 • Osoby, które rejestrują chętnych na terapię informują, jaki jest przewidywany czas oczekiwania
  na rozpoczęcie terapii.


 • W rejestracji należy zgłosić swoją dyspozycyjność - tj. preferowane dni, godziny, ewentualnie preferowanego psychoterapeutę.

 • Oczekiwać na informację telefoniczną ze strony Ośrodka proponującą rozpoczęcie psychoterapii.

 • Zgłaszając się na pierwszą wizytę należy mieć ze sobą dokument potwierdzający tożsamość -
  tj. dowód osobisty (dokument zawierający nr PESEL).

 • Należy być ubezpieczonym - tzn. mieć aktualnie opłacone składki w ZUS.

 • Osoby, które nie zgłosiły się na pierwszą wizytę i niepoinformowały Recepcji o swojej nieobecności są automatycznie wykreślane z kolejki osób oczekujących.

 

 • ISTNIEJE TEŻ MOŻLIWOŚC SKORZYSTANIA Z FORMY KOMERCYJNEJ PSYCHOTERAPII -     informacji udzielają pracownicy Recepcji.

 

 

 • OD 10 KWIETNIA DO 30 LISTOPADA 2009 OŚRODEK OTRZYMYWAŁ DODATKOWE ŚRODKI NA PROGRAM PSYCHOTERAPII DDA Z URZĘDU MIASTA WARSZAWY.

 Okresowo Ośrodek uzyskuje granty ze środków publicznych przeznaczone na finansowanie psychoterapii dla osób określających się, jako DDA. Osoby zakwalifikowane do programu psychoterapii finansowanego z tych środków nie ponoszą opłat za korzystanie naszej pomocy. PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA I GRUPOWA W RAMACH TEGO PROGRAMU BYŁA BEZPŁATNA.