www.psychoterapiawarszawa.pl

POLITYKA PRYWATNOŚCI
dla PACJENTÓW

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla pacjentów

 

Administrator danych

INSTYTUT PSYCHOLOGII ZDROWIA
POLSKIE TOWARZYSTWO PSYCHOLOGICZNE

ul. Gęślarska 3

02-412 WARSZAWA
- tel.: 0-22/ 863 87 38 

- e-mail:poczta@ipz.edu.pl

Inspektor ochrony danych

Imię i nazwisko – DOROTA SZMURŁO

- tel.: 0-22/ 118 91 12

- e-mail: inspektor@mbrk.pl

Cele przetwarzania

- udzielanie świadczeń zdrowotnych, w tym prowadzenie dokumentacji medycznej;

- zarządzanie procesem udzielania świadczeń;

- archiwizacja;

- statystyka.

Podstawy prawne przetwarzania

obowiązek prawny / umowa opieki medycznej

Odbiorcy danych

- podmioty przetwarzające dane w imieniu    administratora danych;

- podmioty uprawnione przepisami prawa, 

- podmioty upoważnione przez pacjenta

Prawa związane z przetwarzaniem danych

Ma Pani/Pan prawo:

 

żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia;

żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;

prawo do przenoszenia danych;

w przypadku gdy przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody, ma Pani/Pan również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO);

 

Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Dane, które przetwarzamy w celu realizacji świadczeń medycznych będziemy przechowywać przez czas określony przez przepisy prawa.

Obowiązek podania danych

Podanie danych osobowych jest warunkiem ustawowym (wynika z przepisów prawa) i jest niezbędne do udzielenia świadczeń zdrowotnych.

Odmowa podania danych uniemożliwi udzielenie świadczeń zdrowotnych!

Informacje dotyczące profilowania

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.